farmaceutisch technicus nyc https://hollandpillen.com/ Orson welles klappen van gif
Buddynetwerk

Aanmeldingsformulier cliënt

Let op! Buddy Netwerk zet uitsluitend buddy’s in binnen de gemeenten waarin wij met onze projecten actief zijn. Zie hieronder het volledige overzicht. HET HEEFT GEEN ZIN EEN AANMELDING TE DOEN VOOR IEMAND DIE BUITEN ONDERSTAANDE GEMEENTE WOONT.

MATRIX_170816

Woont u buiten een van bovenstaande gemeenten? Neem dan contact op met het WMO loket binnen uw gemeente voor meer informatie over buddy/maatje-projecten.

Voor Hulpverleners

Wij attenderen u er nadrukkelijk op dat wij helaas geen aanvragen in behandeling kunnen nemen van cliënten die wonen in zorginstellingen (o.a. wooncentra).

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om cliënten in contact te brengen met een E-buddy. Dit is een vrijwilliger waarmee een cliënt uitsluitend per email kan communiceren. Dit kan leiden tot een mooi en waardevol contact. Voorwaarde uiteraard is dat de cliënt om kan gaan met Internet en/of email. Heeft u zo’n cliënt? Neem dan contact op met: Carmen van Haren (cvharen@buddynetwerk.nl).

Vanaf maart 2017 meten we de waarde van de inzet van een buddy. Dit doen we door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt gedurende het jaar vier keer afgenomen bij de cliënt of mantelzorger.

Voor cliënten woonachtig in Wassenaar en Voorschoten kunnen wij in 2017 helaas op dit moment niets (meer) betekenen. Met Wassenaar is op dit moment de werkrelatie ‘on hold’ gezet en in Voorschoten hebben wij reeds het aantal te ondersteunen cliënten bereikt. Voor cliënten uit het Westland die Buddyzorg aanvragen is er een clientenstop tot oktober 2017.

Voor ons dementie-project DEN HAAG is er een clientenstop tot oktober 2017. Er dient rekening mee gehouden te worden dat een mogelijke inzetbaarheid van een buddy pas vanaf 1-1-2018 kan plaatsvinden.

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Emailadres

Geslacht (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Bericht

Aanmelding gedaan door

Voornaam contact

Achternaam contact

Telefoonnummer contact

Emailadres contact

Bericht