farmaceutisch technicus nyc https://hollandpillen.com/ Orson welles klappen van gif
Buddynetwerk

Wat houdt buddyzorg in?

Buddy’s zijn vrijwilligers die hun maatje (cliënt), na een geslaagde kennismaking, gedurende een jaar regelmatig contacten. Ze bieden fijne momenten en sociaal-emotionele ondersteuning aan hun maatje bij wie ziekte, eenzaamheid of geheugenproblemen een grote rol speelt. Een buddy biedt een luisterend oor, is betrokken en geeft tijd en aandacht aan het alledaagse en het bijzondere in het leven van het maatje. Naast aandacht voor de beleving en de gevolgen van het ziek zijn en de eenzaamheid, kan er ook de behoefte zijn om juist dingen actief te ondernemen die (nog) wel gedaan kunnen worden. En er is vanuit het fijne contact alertheid voor mogelijkheden om de leefwereld van het maatje (het sociale netwerk) te vergroten en/of te versterken.

Buddyzorg