farmaceutisch technicus nyc https://hollandpillen.com/ Orson welles klappen van gif
Buddynetwerk

E-buddy in Huis

Een e-buddy in huis! is de titel van een pilotproject. Met dit project wordt op digitale wijze ondersteuning geboden aan volwassenen die te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid en/of rouw en verlies. De cliënt wordt, na een intakegesprek en matching door de coördinator, gekoppeld aan een vaste vrijwilliger. Samen hebben zij gedurende een half jaar, wekelijks contact via e-mail, chat en/of beeldbellen. De e-buddy biedt een luisterend oor en ondersteunt de cliënt. Samen verkennen ze de wensen en mogelijkheden van de cliënt en werken ze op passende wijze aan het versterken van diens zelfredzaamheid en netwerk. Op het eind wordt er zorgvuldig geëvalueerd voordat het contact netjes wordt afgerond.

Wat zijn de ideale cliënten die zich kunnen verbinden aan een E-buddy?

Profiel E-cliënt:

* U bent op zoek naar hulp/ondersteuning bij eenzaamheid, verlies en rouw.
* U bent nog niet toe aan een face to face contact binnen het reguliere buddytraject.
* U bent digitaal vaardig.
* U bent in bezit van een goed functionerende internetverbinding, een emailadres en Skype.
* U bent tenminste 18 jaar oud.
* U bent niet verstandelijke beperkt of hebt te kampen met psychiatrische problemen.
* U bent woonachtig in de regio Haaglanden.
* U bent bereid om een telefonisch intakegesprek te voeren met de coördinator Buddy Netwerk.
* U bent bereid zich te verbinden voor een periode van tenminste 6 maanden met een wekelijks contact.

Profiel E-buddy:

Ben jij de ideale E-buddy? Daarvoor hebben we de volgende criteria opgesteld:

* Je hebt affiniteit met eenzaamheid en/of verlies en rouw.
* Je hebt je eigen leven redelijk op orde, zodat er voldoende ruimte is voor het verhaal van de ander.

Beschik je over de volgende vaardigheden?

* Je bent betrouwbaar en zorgvuldig met betrekking tot afspraken.
* Je hebt een open, transparante en leerbare houding ten opzichte van het traject.
* Je hebt oog voor mogelijkheden om het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en/of de leefwereld (waaronder het sociale netwerk) van de cliënt te vergroten.
* Je bent in staat om te bepalen welke mate van regie op welk moment nodig is en kan daar adequaat naar handelen.
* Je beschikt over tenminste basale kennis van en ervaring met computers en internet.
* Je bent in staat om structuur te bieden in een online ‘gesprek’ en op het juiste moment gesprektechnieken (luisteren, samenvatten, doorvragen, ondersteunen) in te zetten.
* Je beschikt over redelijke tot goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en (type) snelheid.

Ten slotte nog enige praktische vaardigheden:

* Je woont in de regio Haaglanden.
* Je bent 18 jaar of ouder.
* Je bent gemiddeld 2 uur per week beschikbaar.
* Je beschikt over een goed functionerende internetverbinding, emailadres en Skype applicatie.
* Je kan je verbinden voor de duur van een periode van 6 maanden met een wekelijks contactmoment.
* Je bent bereid een basistraining te volgen van 2 dagdelen en 3 intervisiebijeenkomsten verdeeld over 6 maanden.

 

Hebben we de interesse gewekt als buddy of cliënt? Graag nog vandaag aanmelden bij cvanharen@buddynetwerk.nl of bel 070-3649500.