farmaceutisch technicus nyc https://hollandpillen.com/ Orson welles klappen van gif
Buddynetwerk

ESF

Projectsamenvatting ESF Traject duurzame inzetbaarheid 2016/2017 Buddy Netwerk

Buddy Netwerk zet getrainde vrijwilligers in voor kwetsbare doelgroepen. De organisatie is ooit opgericht ten behoeve van mensen met Aids. De kern van het werk richtte zich op een doelgroep in de taboesfeer, wat maakte dat de Buddy Netwerk zich zo onzichtbaar mogelijk maakte. De organisatie was erg naar binnen gericht: buddy’s, patiënten en coördinatoren waren in heftige tijden ziekteperioden sterk op elkaar aangewezen en er werd weinig gedeeld met de buitenwereld. In 2015 is ingezet op het beter zichtbaar worden van de medewerkers en de organisatie. Gewerkt is aan een structuur en een cultuur die de zichtbaarheid vergroten. Er is een leercultuur gecreëerd waarin structureel aandacht is voor zaken als het zichtbaar maken van ieders individuele talenten, zichtbaarheid van ieders verantwoordelijkheden/bijdrage aan het organisatieresultaat en zichtbaarheid van Buddy Netwerk in de buitenwereld, zowel in de rol van uitvoerder als die van innovatieve organisatie/expert.

De veranderingen in de omgeving van Buddy Netwerk gaan momenteel heel snel. Voor het verdere voortbestaan van de organisatie moet gezocht worden naar innovatieve samenwerkingsverbanden en geldstromen. Medewerkers dienen in het kader van duurzame inzetbaarheid in staat te zijn om snel en flexibel mee te kunnen gaan in de noodzakelijke veranderingen die nodig zijn om de organisatie verder om te vormen naar ‘’deze tijd’’. Als vervolg op het thema zichtbaarheid wil Buddy Netwerk zich nu aan richten op het omgaan met een dynamische omgeving in het kader van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Buddy Netwerk wil al lerende met elkaar (en met partners) ontdekken wat nodig is om een leercultuur te creëren waarin de medewerkers snel kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de omgeving. Bij dit leertraject worden de medewerkers zich bewuster wat op individueel en op gezamenlijk niveau nodig is om de wendbaarheid te vergroten. Het inzicht in de eigen inzet en bijdrage van de medewerker aan deze vergroting van de wendbaarheid wordt vergroot. Zijn motivatie, kennis en kunde, productiviteit en ook gezondheid zijn doorslaggevend in de ontwikkelambitie.

De doorontwikkeling van de leercultuur met als thema wendbaarheid doen we als collectief onder begeleiding van een adviseur met als resultaat een verdere versterking van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.