farmaceutisch technicus nyc https://hollandpillen.com/ Orson welles klappen van gif
Buddynetwerk

ANBI

Buddy Netwerk en de Stichting Vrienden van Buddy Netwerk zijn in bezit van de ANBI- status. Daarmee kunt u onder fiscale condities een donatie aan ons overmaken. Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het geven en ontvangen van schenkingen en legaten. Meer weten over ANBI? Kijk op: www.anbi.nl. Omdat wij ter behoud van onze ANBI-status transparant willen zijn, kunt u onze algemene en financiële status controleren en raadplegen dankzij publicatie van onze Financieel Jaarplan 2015 en Jaarplan 2017 die u kunt downloaden:

Toelichting  beloningsysteem Buddy Netwerk:

Directeur/bestuurder is Lisette van den Heuvel. Zij ontvangt salaris volgens inschaling uit de CAO-GGZ.

Beloningsbeleid medewerkers: volgens CAO GGZ. Beloningsbeleid leden van onze Raad van Toezicht: op declaratiebasis worden reiskosten voor dienstreizen per OV vergoed. Bestuursleden zijn op dit moment: Marie-Louise van Mourik, Roos van Dijk, Sabine van Meeteren en Gregor Rensen. Leden van de RvT zijn tevens bestuurleden van de Stichting Vrienden van Buddy Netwerk. Zij zetten hun kennis en ervaring in en doen dit geheel onbezoldigd.

 

RSIN /fiscaalnummer: 8015.94.704

Downloads

Jaarplan 2017