Buddynetwerk

Verklaring Omtrent Gedrag

Mocht er een reden zijn voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), dan kan de coördinator je verzoeken een VOG aan te vragen bij de gemeente. De kosten van een VOG worden vergoed.

Om binnen het project “Buddy’s voor Bikkels” aan de slag te gaan, word je te allen tijde gevraagd een VOG aan te vragen.