Buddynetwerk

Aanmeldingsformulier cliënt

Let op! Buddy Netwerk zet uitsluitend buddy’s in binnen de gemeenten waarin wij met onze projecten actief zijn. Zie hieronder het volledige overzicht. HET HEEFT GEEN ZIN EEN AANMELDING TE DOEN VOOR IEMAND DIE BUITEN ONDERSTAANDE GEMEENTE WOONT.

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg kunnen wij dit kalenderjaar geen aanmeldingen meer aannemen. Wij zijn daar vol. Woont u buiten een van bovenstaande gemeenten? Neem dan contact op met het WMO loket binnen uw gemeente voor meer informatie over buddy/maatje-projecten.

Voor Hulpverleners

Wij attenderen u er nadrukkelijk op dat wij helaas geen aanvragen in behandeling kunnen nemen van cliënten die wonen in zorginstellingen (o.a. wooncentra).

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om cliënten in contact te brengen met een E-buddy. Dit is een vrijwilliger waarmee een cliënt uitsluitend per email kan communiceren. Dit kan leiden tot een mooi en waardevol contact. Voorwaarde uiteraard is dat de cliënt om kan gaan met Internet en/of email. Heeft u zo’n cliënt? Neem dan contact op met: Carmen van Haren (cvharen@buddynetwerk.nl).

Vanaf maart 2017 meten we de waarde van de inzet van een buddy. Dit doen we door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt gedurende het jaar vier keer afgenomen bij de cliënt of mantelzorger.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt waarvoor u ze hebt achtergelaten. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden niet aan derden verstrekt.

Voorkeurskeuze

  Aanvinken voor akkoord (verplicht)

Door een vinkje te zetten bij “aanvinken voor akkoord” verklaar ik dat ik akkoord ben met de verwerking van de door mij hierboven ingevulde persoonsgegeven ten behoeve van de doelen van Buddy Netwerk.

Als ik deze gegevens heb verstrekt ten behoeve van iemand anders dan mijzelf dan verklaar ik hierbij dat ik toestemming heb van deze persoon om zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken

Ik verklaar daarmee ook dat ik kennis heb genomen van het privacy statement van Buddy Netwerk.

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.