Buddynetwerk

Doelgroepen en criteria

  1. Volwassenen (Buddyzorg) en kinderen (Buddy’s voor Bikkels) met een chronische en/of levensbedreigende ziekte;
  2. Volwassenen vanaf 65 jaar (in Rijswijk vanaf 18 jaar) die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben (“2tegen1zaamheid”) – binnen 2tegen1zaamheid hebben we, in samenwerking met revalidatie- en expertisecentrum Visio, onder de naam ‘Zachte Landing’, speciale aandacht voor mensen met een visuele beperking;
  3. Volwassenen met beginnende dementie en hun mantelzorger(s);

Mantelzorger en buddy

Criteria

Criteria voor volwassen cliënten met een chronische en/of levensbedreigende ziekte:
   • Woont zelfstandig. Dus niet in verpleeghuis, verzorgingshuis of aanleunwoning
   • Er mag geen sprake zijn van twee dagen dagopvang of andere dagbesteding
   • Psychiatrie en verstandelijke beperking is contra-indicatie
   • Woonachtig in één van onderstaande gemeenten
    • Den Haag
    • Delft
    • Leidschendam-Voorburg
    • Pijnacker-Nootdorp
    • Rijswijk
    • Westland
    • Zoetermeer
Criteria voor cliënten van 65 jaar* die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben (2tegen1zaamheid)
   • Woonachtig in de gemeenten Delft, Den Haag en Rijswijk.
   • Ouder dan 65 jaar in Den Haag en vanaf 18 jaar in Rijswijk en Delft*.
   • Alleenstaand
   • Woont zelfstandig
   • Psychiatrische problematiek staat niet op de voorgrond
Criteria voor cliënten met beginnende dementie en hun mantelzorger(s):
   • Woonachtig in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en het Westland
   • De dementie is in een beginstadium, waarbij enige mate van contact goed mogelijk is
   • Woont zelfstandig
   • Een mantelzorger óf de verwijzer (meestal de casemanager) is bij de intake aanwezig en is contactpersoon gedurende het buddytraject
   • Gaat maximaal twee dagen naar de dagopvang
   • Wanneer er sprake is van ernstige gedragsproblemen, dan kan er geen buddy worden ingezet.
Criteria voor zieke kinderen (Buddy’s voor Bikkels):
   • Woonachtig in de regio Haaglanden
   • Tussen de 5 en 18 jaar
   • Woont thuis (is niet opgenomen in een instelling)
   • Wanneer er sprake is van ernstige gedragsproblemen, dan kan er geen buddy worden ingezet.
Wil je iets voor een ander doen? Word Buddy! Buddy worden

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.