Buddynetwerk

Doelgroepen en criteria

  1. Volwassenen en kinderen (“Buddy’s voor Bikkels”) met een chronische en/of levensbedreigende ziekte;
  2. Volwassenen vanaf 65 jaar (In Rijswijk vanaf 18 jaar) die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben (“2tegen1zaamheid”) – binnen 2tegen1zaamheid hebben we, in samenwerking met revalidatie- en expertisecentrum Visio, onder de naam ‘Zachte Landing’, speciale aandacht voor mensen met een visuele beperking;
  3. Volwassenen met geheugenproblemen en hun mantelzorger(s);

 

Mantelzorger en buddy

Criteria

Criteria voor volwassen cliënten met een chronische en/of levensbedreigende ziekte:
   • Woont zelfstandig. Dus niet in verpleeghuis, verzorgingshuis of aanleunwoning
   • Er mag geen sprake zijn van 2 dagen dagopvang of andere dagbesteding
   • Psychiatrie en verstandelijke beperking is contra-indicatie
   • Woonachtig in één van onderstaande gemeenten
    • Den Haag
    • Delft
    • Leidschendam-Voorburg
    • Pijnacker-Nootdorp
    • Rijswijk
    • Voorschoten
    • Wassenaar
    • Westland
    • Zoetermeer
Criteria voor cliënten van 65 jaar* die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben (2tegen1zaamheid)
   • Woonachtig in de gemeenten Den Haag en Rijswijk.
   • Ouder dan 65 jaar in Den Haag en vanaf 18 jaar in Rijswijk*.
   • Alleenstaand
   • Woont zelfstandig
   • Psychiatrische problematiek staat niet op de voorgrond
Criteria voor cliënten met geheugenproblemen en hun mantelzorger(s):
   • Woonachtig in de gemeenten Den Haag en Westland
   • De dementie is in een beginstadium, waarbij enige mate van contact goed mogelijk is
   • Woont zelfstandig
   • Een mantelzorger óf de verwijzer (meestal de casemanager) is bij de intake aanwezig en is contactpersoon gedurende het buddytraject
   • Wanneer er sprake is van ernstige gedragsproblemen, dan kan er geen buddy worden ingezet.
Criteria voor zieke kinderen (Buddy’s voor Bikkels):
   • Woonachtig in de regio Haaglanden
   • Tussen de 5 en 18 jaar
   • Woont thuis (is niet opgenomen in een instelling)
   • Wanneer er sprake is van ernstige gedragsproblemen, dan kan er geen buddy worden ingezet