Buddynetwerk

Werkwijze

Na de aanmelding komt de coördinator van Buddy Netwerk bij het maatje thuis voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt samen bekeken of de inzet van een buddy passend is. Zo ja, dan gaat de coördinator op zoek naar een buddy die bij het maatje past. De buddy’s zijn geselecteerd en getraind door Buddy Netwerk en worden begeleid door de coördinator. Na een kennismakingsgesprek geven maatje en buddy beiden aan of er voldoende klik is. De koppeling wordt vervolgens aangegaan voor een periode van één jaar. Gedurende deze periode zal de coördinator op regelmatige basis contact onderhouden met buddy en maatje. Tegen het einde van het jaar wordt het contact geëvalueerd. Na de evaluatie kan het traject nog eenmaal voor één jaar (dus tot maximaal twee jaar) worden verlengd. Ruim voordat het traject zal aflopen, begeleidt de coördinator middels gesprekken en afspraken, buddy en maatje naar een zorgvuldige afronding van het contact.

Activiteiten Buddy
Wil je iets voor een ander doen? Word Buddy! Buddy worden

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.