Buddynetwerk

Hoe word ik een buddy?

Heb je interesse om buddy te worden? Meld je dan nu aan via het aanmeldingsformulier! Wij nodigen je daarna uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor of op locaties ter plaatse van waaruit onze coördinatoren werkzaam zijn. Een coördinator toetst tijdens dit gesprek een aantal criteria, die belangrijk zijn voor het buddyschap en tot welke doelgroep je je aangetrokken voelt. Aan het einde van het gesprek besluiten we of we inderdaad met elkaar in zee gaan (1e selectiemoment).

Training

Als het gesprek goed is gegaan, volg je een basistraining van Buddy Netwerk. De training bestaat uit drie dagdelen, gegeven door twee vrijwillige trainers. De groep bestaat uit 8-10 deelnemers. Het doel van de training is het krijgen van informatie, maar je wordt ook uitgenodigd tot het delen van ervaringen en het oefenen met bepaalde thema’s. Tijdens de training worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

Houding van de vrijwilliger:

  • Luisteren
  • Communicatie
  • Fases van verlies en rouw
  • Grenzen en feedback
  • Presentiebenadering

Aanvullend word je uitgenodigd voor een bijeenkomst van een dagdeel, die in het teken staat van de doelgroep waarvoor je gekozen hebt. Na het succesvol afronden van de basistraining (2e selectiemoment) mag je je officieel buddy noemen en gaan we starten met het zoeken naar een passende match.

Begeleiding

Als er een passend maatje voor je gevonden is, volgt er een kennismakingsgesprek bij het maatje thuis. Na dit kennismakingsgesprek geven jij en jouw maatje beiden aan of er voldoende klik is. De koppeling wordt vervolgens aangegaan voor 2 tot 4 uur per week of per twee weken en voor een periode van één jaar.

Gedurende deze periode zal de coördinator op regelmatige basis contact onderhouden met jou en jouw maatje. Tegen het einde van het jaar wordt het contact geëvalueerd en afgesloten. Ruim voordat het traject zal aflopen, begeleidt de coördinator middels gesprekken en afspraken, jou en jouw maatje naar een zorgvuldige afronding van het contact. De coördinator is voor jou en jouw maatje gedurende het hele traject aanspreekpunt.

Terugkomavonden

In het eerste jaar dat je buddy bent, worden er verplichte terugkomavonden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten staat er vaak één thema centraal en er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Na dit eerste jaar is de terugkomavond facultatief en voor al onze buddy’s.

Masterclass

Er wordt jaarlijks een Masterclass georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst kun je meerdere workshops volgen die worden gegeven door externe deskundigen. De workshops sluiten qua thema aan op je buddyschap.

Vergoeding

Je kan gebruik maken van een tegemoetkoming voor de onkosten die je maakt als buddy. Deze vergoeding wordt achteraf per twee maanden overgemaakt en bedraagt 23 euro per maand.

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.