Buddynetwerk

Hoe word ik een buddy?

Buddy Netwerk Methodiek

Kennismakingsgesprek

Nadat je je interesse voor het buddyschap kenbaar hebt gemaakt word je door een coördinator uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden criteria getoetst en is je doelgroepkeuze helder. Hierna volgt een basistraining.

Professionele basis- en doelgroep specifieke training

Basistraining (drie dagdelen): de focus ligt op het verstrekken van informatie, het oefenen van vaardigheden, het stellen van grenzen en het delen van ervaringen. Er wordt toegewerkt naar het versterken en ondersteunen van een cliënt en/of mantelzorger.

Doelgroep specifieke training (een dagdeel): hierin verdiep je je in de gekozen doelgroep en de werkwijze van Buddy Netwerk.

Nadat het afronden van deze training mag je je officieel buddy noemen en gaan we op zoek naar een passende match.

Terugkomavond: (twee uur): na een periode van circa 10 weken deel je samen met je trainingsgroep tijdens deze avond je ervaringen als buddy.

Matchgesprek

Als er een passend maatje voor je gevonden is, volgt er een matchgesprek bij het maatje thuis. Zowel jij als de cliënt geven na dit gesprek aan of er voldoende klik is. De koppeling wordt vervolgens aangegaan voor twee tot vier uur per week of per twee weken voor een periode van één jaar. Versterking en ondersteuning van de cliënt staat centraal.

Begeleiding

Gedurende de volledige periode word je persoonlijk begeleid door een coördinator van Buddy Netwerk. Hij/zij is je aanspreekpunt. Samen zorg je voor een zorgvuldige afronding van het contact.

Intervisiebijeenkomsten

Hierin staat één thema centraal en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Masterclasses

Jaarlijks organiseert Buddy Netwerk Masterclasses. Samen met externe specialisten vul je je gereedschapskist met vaardigheden die je tijdens je buddyschap goed kunt gebruiken. Dit is ook een mooi moment om collega-buddy’s te ontmoeten.

 

Wil je iets voor een ander doen? Word Buddy! Buddy worden

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.