Buddynetwerk

Wat is een buddy?

Een buddy is een professioneel getrainde vrijwilliger die gedurende een jaar lang 2 tot 4 uur per week of per twee weken contact onderhoudt met een cliënt (maatje). Hiermee biedt hij/zij structureel een fijn moment en sociaal-emotionele ondersteuning aan het maatje bij wie ziekte, eenzaamheid of geheugenproblemen een grote rol speelt.

Het contact is persoonlijk en geeft ruimte aan wat er op dat moment leeft bij het maatje. Een buddy biedt een luisterend oor, is betrokken en geeft tijd en aandacht aan het alledaagse en het bijzondere. Naast aandacht voor de beleving van het ziek zijn of de eenzaamheid, kan er ook behoefte zijn om juist dingen te ondernemen die (nog) wel kunnen. Er is vanuit het fijne contact alertheid voor mogelijkheden om de leefwereld van het maatje (het sociale netwerk) te vergroten en/of te versterken.

 Bij het aanmeldingsformulier kun je precies aangeven voor welke doelgroep je buddy wilt worden.

Welke voorwaarden stellen wij om buddy te worden?

  • Je hebt je eigen leven redelijk op orde, zodat er voldoende ruimte is voor het verhaal van de ander.
  • Je kan de ander in zijn waarde laten  en zonder oordeel te geven goed luisteren.
  • Je bent betrouwbaar en zorgvuldig in je afspraken.
  • Je bent communicatief vaardig: luisteren, vragen stellen en inleven.
  • Je kunt ‘aansluiten’ bij de ander.
  • Je staat open voor feedback.
  • Je bent inzetbaar voor 2 tot 4 uur per week of per twee weken voor minimaal één jaar.

 

“Door mijn buddy houd ik contact met de buiten wereld”, zegt William over zijn buddy
“Als buddy leer je nieuwe dingen over jezelf”, zegt Els

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.