Buddynetwerk

E-buddy in Huis

 

“Een e-buddy in huis!” is een pilotproject. Met dit project wordt op digitale wijze ondersteuning geboden aan volwassenen die te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid en/of rouw en verlies.

De cliënt wordt, na een intakegesprek en matching door de coördinator, gekoppeld aan een vaste vrijwilliger. Samen hebben zij gedurende een half jaar, wekelijks contact via e-mail en/of chat. De e-buddy biedt een luisterend oor en ondersteunt de cliënt. Samen verkennen ze de wensen en mogelijkheden van de cliënt en werken ze op passende wijze aan het versterken van diens zelfredzaamheid en netwerk. Op het eind wordt er zorgvuldig geëvalueerd voordat het contact netjes wordt afgerond.

Bent u of kent u een e-cliënt voor deze pilot? Dan herkent u de volgende aspecten:

* U bent op zoek naar hulp/ondersteuning bij eenzaamheid, verlies en rouw. * U bent (nog) niet toe aan een face to face contact vanuit een reguliere buddytraject. * U bent digitaal vaardig. * U bent in bezit van een goed functionerende internetverbinding, een emailadres en Skype account. * U bent tenminste 18 jaar oud. * U bent niet verstandelijke beperkt.

* U kent geen psychiatrische problematiek of dit staat niet op de voorgrond. * U bent woonachtig in de regio Haaglanden. * U bent bereid om een telefonisch intakegesprek te voeren met de coördinator Buddy Netwerk. * U bent bereid zich te verbinden voor een periode van tenminste 6 maanden met een wekelijks (digitaal) contact.

 

U kunt uzelf of een ander aanmelden als cliënt bij:

projectleider Carmen van Haren

cvanharen@buddynetwerk.nl / 070-4300031.

 

Nb. Op dit moment zijn we voorzien van e-buddy’s. We zoeken nog wel enkele cliënten