Buddynetwerk

Inspirerende verhalen

‘Ik zou eens tijd vrij moeten maken om onvoorwaardelijk iets voor iemand te kunnen betekenen’.  – Lees het verhaal van Quinn en meneer Beck. 

Quinn, een drukbezette vrouw met een even druk leven reed regelmatig voorbij de Buddy Netwerk abri-borden in Den Haag. Regelmatig zei ze dan hardop tegen zichzelf ‘Ik zou eens tijd vrij moeten maken in mijn agenda om minder chaotisch te le”ven en ruimte moeten maken om onvoorwaardelijk voor een totaal onbekende persoon iets te kunnen betekenen’. Uiteindelijk heeft ze begin 2018 de stap gezet en de daad bij het woord gevoegd. Quinn heeft via internet informatie ingewonnen over Stichting Buddy Netwerk, is gaan lezen en werd direct enthousiast.

“Door de goede begeleiding kon ik goed beslagen ten ijs komen”
Quinn dacht terug aan de jaren tachtig waar buddy’s veelal voor hiv-patiënten werden geworven. Ze heeft zich enorm verbaasd over de diverse doelgroepen die Buddy Netwerk bedient. Uiteindelijk heeft ze gekozen voor de doelgroep ‘eenzame ouderen’. Voordat Quinn aan de slag kon als buddy heeft ze samen met andere buddy’s in groepsverband de basistraining gevolgd. De goede begeleiding en handige tips van de vrijwillige trainers hebben ervoor gezorgd dat ze goed beslagen ten ijs kon komen.

“Wij zijn ontzettend verrijkt door in elkaars leven te zijn gekomen”
Medio 2018 leerde ze in bijzijn van een coördinator de 88-jarige slechtziende meneer Beck kennen. ‘Tijdens deze kennismaking kregen zowel meneer Beck als ik de gelegenheid om af te tasten of het matchgesprek zou slagen’, vertelt Quinn. ‘Nu enkele maanden verder waarin ik meneer Beck wekelijks op een vaste dag en een vast tijdstip opzoek, kan ik ronduit zeggen dat wij als mens ontzettend verrijkt zijn door in elkaars leven te zijn gekomen. In de vele weken, op de dinsdagen, dat wij elkaar treffen hebben wij een plezierige band opgebouwd.

De mooie levensverhalen van meneer Beck hoor ik aan. Hierop volgen vaak enorme lachbuien. De kopjes koffie en lunches zijn niet meer te tellen. Meestal gaan we naar zijn favoriete restaurant ‘de Haagse Beek’. Dit is de plek waar hij samen met zijn inmiddels overleden vrouw wekelijks kwam en waar hij zich thuis voelt. Ook hebben wij andere plekken bezocht die hij graag nog een keer wilde bezoeken nu hij nog iets kan zien’.

Naast deze gezellige dagbesteding heeft Quinn zich ook ingezet voor het welzijn van meneer Beck in de vorm van het voorbereiden op het verlies van het gehele zicht. Ze gaat met hem mee naar instanties die hen tezamen goede uitleg geven over bijvoorbeeld aanschaf van hulpmiddelen. Ook in de woning van meneer Beck heeft Quinn voor kleine aanpassingen gezorgd, zodat hij wat beter uit de voeten kan.

“Meneer Beck houdt van mensen om zich heen”
‘Inmiddels heb ik ook kennis gemaakt met het kleine sociale netwerk van meneer Beck. Nu is het voor ons zaak dat we gaan kijken, ondanks zijn beperkte gezichtsvermogen en slecht ter been zijn, hoe we dit netwerk gaan vergroten. Meneer Beck houdt namelijk ontzettend veel van mensen om zich heen. Natuurlijk heeft hij bij tijd en wijle verdriet over het verliezen van zijn “love of his life”, maar ik zou bijna een contactadvertentie voor hem plaatsen, aldus een glimlachende Quinn.

Het buddywerk is mooi werk en levert ook altijd mooie verhalen op. Zowel aan de kant van de buddy als die van de cliënt. Op deze pagina delen we ter inspiratie regelmatig deze ervaringen. Wil je zelf Buddy worden? Meld je dan nu aan. 

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.