Buddynetwerk

Klachtencommissie

Buddy Netwerk besteedt grote zorg en aandacht aan haar dienstverlening. Desondanks kunnen er onbewust en onbedoeld toch fouten worden gemaakt. Vaak kunnen deze in onderling overleg met Buddy Netwerk worden opgelost. Wanneer dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, bestaat de mogelijkheid de onafhankelijke klachtencommissie in te schakelen. Het klachtenreglement is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.

De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:
  • David van Duren (voorzitter)
  • Fatima Arichi
  • Marcus van Beyma
  • Jasmijn van Campen
Wil je iets voor een ander doen? Word Buddy! Buddy worden

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.