Buddynetwerk

Onze geschiedenis

In Den Haag startte eind 1987, onder de vleugels van het Algemeen Maatschappelijk Werk, een buddyproject voor AIDS-patiënten binnen de Haagse regio. Door de enorme groei die dit project doormaakte, werd eind 1991 besloten een zelfstandige stichting op te zetten: het Aids Projecten Buro. Vrijwilligers, met de nieuwe term ‘buddy’s’, hadden toen veelal dezelfde seksuele geaardheid als en namen het op voor mensen (maatjes) met HIV en AIDS. AIDS was toen nog een levensbedreigende ziekte en de angst voor en het taboe op deze ziekte in de samenleving was zeer groot. Hierdoor raakten AIDS-patiënten geïsoleerd, terwijl ze aan de vreselijke ziekte leden en stierven. De buddy’s gaven steun en begrip; solidariteit van mens tot mens. AIDS werd van een terminale ziekte een chronische ziekte door de komst van (betere) medicijnen. Ondertussen bleek de ontwikkelde werkwijze, Buddyzorg, zeer goed in te zetten voor mensen met (andere) ernstige en/of chronische ziektes. Eind jaren negentig is daarom de doelgroep verbreed naar mensen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte. Het Aids Projecten Buro werd Buddy Netwerk. Het aantal koppelingen tussen maatjes en buddy’s groeide gestaag. In de aanvragen werd door de jaren heen een nieuwe doelgroep zichtbaar: mensen die zich eenzaam en/of alleen voelden en graag een contact zouden opbouwen met een buddy. Dit vormde de basis van het ontstaan van het project 2tegen1zaamheid, waar Buddy Netwerk in 2003 mee startte. In 2010 ontstond een nieuwe doelgroep: buddy’s voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorger(s).

Vanaf 2013/2014 startte Buddy Netwerk (vanuit 2tegen1zaamheid), in samenwerking met Visio, een project voor ouderen met een visuele beperking. Het project heeft de naam ‘Zachte Landing’ gekregen en heeft als specifieke aandachtspunten het inzetten van “netwerkcoaching” (om netwerkversterking en/of – vergroting te bewerkstelligen) en het ondersteunen van het contact tussen de vrijwillige buddy en de betaalde zorgprofessional, daar waar dit wenselijk is. Met ingang van 2015 zijn we gestart met een pilot gericht op Buddyzorg voor kinderen met een ernstige en/of chronische ziekte (‘Buddy’s voor Bikkels’).

Buddy Netwerk blijft zo volop in beweging. Beweeg je mee?

Wil je iets voor een ander doen? Word Buddy! Buddy worden

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.