Buddynetwerk

Stagemogelijkheid

Jaarlijks bieden wij een tweetal stageplaatsen aan. Voor het komende studiejaar 2017/2018 zijn wij al voorzien. Heb je interesse in een stageplaats voor het studiejaar 2018/2019 dan kun je je aanmelden vanaf 1 januari 2018. Hieronder lees je de mogelijkheden die we je kunnen bieden.

Er is ruimte voor stagiaires op HBO-niveau. Tijdens komend studiejaar wordt je ‘opgeleid’ om als coördinator cliëntenbegeleider aan de slag te gaan. Je hebt de keuze om mee te lopen in het team ‘Buddyzorg voor mensen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte’ of het team: Buddyzorg voor mensen die eenzaam zijn (‘2tegen1zaamheid’). Affiniteit met de genoemde doelgroepen is dan ook een pré.

De werkzaamheden in het kort:
 • Je gaat op intakegesprek bij de cliënten thuis;
 • Je voert kennismakingsgesprekken met aspirant buddy’s;
 • Je maakt de koppeling tussen cliënten en buddy’s;
 • Je biedt individuele begeleiding en coaching aan vrijwilligers;
 • Je biedt begeleiding en coaching aan koppels (Vrijwilliger + Cliënt);
 • Je begeleidt groepswerk (thema-avonden/terugkomavonden voor vrijwilligers);
 • Je onderhoudt de contacten met verwijzers zoals b.v. wijkverpleegkundigen, huisartsen, ouderenadviseurs;
 • Je neemt deel aan interne en externe overleggen met samenwerkingspartners;
 • Je levert bijdrage aan interne projecten met betrekking tot vernieuwing;

Wat vragen wij?

 • Je bent een derdejaars Hbo-student aan de opleiding Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening;
 • Je verbindt je voor minimaal 10 maanden aan Buddy Netwerk;
 • Je bent 32 uur per week actief (4 dagen per week);
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep eenzame ouderen.
 • Je bent in staat om zodanig contact te maken dat een langdurig samenwerkingsverband met de vrijwilliger ontstaat;
 • Je bent ondernemend en hebt een innovatieve en positieve houding t.a.v. veranderingen in de samenleving;
 • Je bent helder in je communicatie: zowel mondeling als schriftelijk;

Aan de stage gaat een sollicitatiegesprek vooraf.

Voor meer informatie en/of aanmelden kun je contact opnemen met:

Theo Vrolijks (tvrolijks@buddynetwerk.nl)

Sven Zeilstra (szeilstra@buddynetwerk.nl

Carla van Bregt(cvbregt@buddynetwerk.nl)

Carmen van Haren (cvharen@buddynetwerk.nl)