Buddynetwerk

Vrijwilligerscommissie

Op dit moment wordt nagedacht en bekeken of er een passender structuur bedacht kan worden waarbij de vrijwilligers zich voldoende vertegenwoordigd en gehoord voelen in relatie tot onze organisatie. Een vorm die beter aansluit dan voorheen en past bij de huidige tijd waarin we leven.