Buddynetwerk

Outcome meten

Outcome meten: De waarde van de inzet van een buddy
Elke organisatie weet: om gezond te blijven, moet je blijven groeien. Het afgelopen jaar heeft het hele Buddy Netwerk team in een speciaal traject gekeken naar de toekomstige koers van onze organisatie. Waar liggen kansen en mogelijkheden? We ontdekten onder andere dat we scherper willen formuleren wat we door de inzet van onze buddy’s wensen te bereiken. Hierin heeft de werkgroep ‘outcome meten’ zich verder verdiept.

Voorheen spraken we steevast over presentie en een luisterend oor bieden. Dit blijft voor ons de basis en ook essentie van goed buddyschap. We maken in ons werk onderscheid tussen twee doelen.

Ten eerste: versterking. Hierbij hebben we voor ogen dat door de inzet van onze buddy’s er positieve veranderingen mogelijk zijn voor onze cliënten die te maken hebben met ziekte en/of eenzaamheid.

Onder versterking verstaan wij:

– Het leren omgaan met gevoelens van eenzaamheid en verlies;

– Het vinden van een positiever toekomstperspectief;

– Het vergroten van het gevoel van (zelf)vertrouwen;

– Het vergroten van zelfregie;

– Het vergroten van de mobiliteit of om leren omgaan met beperkte mobiliteit;

– Het vergroten van de kwaliteit en/of het aantal contacten;

– Het vinden van (meer) passende activiteiten.

Ten tweede: respijt. Dat betekent ondersteunen van de mantelzorger. Door de inzet van onze buddy’s willen wij positieve veranderingen teweegbrengen voor mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen en van zieke kinderen.

Onder respijtzorg verstaan wij:

– Meer ruimte voor eigen activiteiten en ontspanning;

– Meer ruimte voor contact met anderen;

– Het leren omgaan met gevoelens van eenzaamheid en verlies;

– Hulp bij het vinden van benodigde informatie;

– Het vinden van een positiever toekomstperspectief;

– Het vergroten van het gevoel van (zelf)vertrouwen;

– Het vergroten van zelfregie.

Om de positieve veranderingen te kunnen meten, hebben we twee meetinstrumenten ontwikkeld: de versterkingsmeter en de respijtmeter. Dit zijn twee vragenlijsten, die op meerdere momenten tijdens het buddy-maatje-traject voorgelegd worden aan de cliënt respectievelijk mantelzorger. Hierdoor kunnen de coördinatoren volgen wat de positieve veranderingen zijn en gericht ondersteuning bieden aan zowel de cliënt/mantelzorger als de buddy. We zijn vanaf begin maart gestart met een pilot om met deze vragenlijsten te werken en we zullen de komende maanden evalueren wat deze werkwijze oplevert.

We hebben al genoeg versterking en respijt gezien om te weten dat we dit met zijn allen ook daadwerkelijk bieden. En nu gaan we het ook nog inzichtelijk maken. Voor buddy’s, cliënten, mantelzorgers, medewerkers van Buddy Netwerk en financiers!

 

Wil je iets voor een ander doen? Word Buddy! Buddy worden

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.