Buddynetwerk

ANBI

Buddy Netwerk en Stichting Vrienden van Buddy Netwerk zijn in bezit van de ANBI- status. Daarmee kun je onder fiscale condities een donatie aan ons overmaken. Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het geven en ontvangen van schenkingen en legaten. Meer weten over ANBI? Kijk op: www.anbi.nl. Wij zijn graag transparant. Wil je meer weten over onze algemene en financiële status? Lees ons financieel jaarverslag of ons jaarplan op www.buddynetwerk.nl/organisatie/publicaties

Stichting Buddy Netwerk Publicatieplicht-anbi

Toelichting beloningsysteem Buddy Netwerk:
Directeur/bestuurder is Else Kodde. Zij ontvangt salaris volgens inschaling uit de CAO-GGZ. Ook medewerkers van Buddy Netwerk zijn ingeschaald volgens de CAO-GGZ. Beloningsbeleid van de leden van onze Raad van Toezicht werkt op declaratiebasis, reiskosten voor dienstreizen per OV worden vergoed. Bestuursleden zijn op dit moment:

Jan Willem Weck (voorzitter)
Koosje Ploegmakers
Kees Slingerland
Mark Esseboom
Emete Solmaz

Leden van de RvT zijn tevens bestuursleden van de Stichting Vrienden van Buddy Netwerk. Zij zetten hun kennis en ervaring in en doen dit geheel onbezoldigd.

RSIN /fiscaalnummer: 8015.94.704

 

Wil je iets voor een ander doen? Word Buddy! Buddy worden

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.