Buddynetwerk

ANBI

Buddy Netwerk en de Stichting Vrienden van Buddy Netwerk zijn in bezit van de ANBI- status. Daarmee kunt u onder fiscale condities een donatie aan ons overmaken. Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het geven en ontvangen van schenkingen en legaten. Meer weten over ANBI? Kijk op: www.anbi.nl. Omdat wij ter behoud van onze ANBI-status transparant willen zijn, kunt u onze algemene en financiële status controleren en raadplegen dankzij publicatie van onze Financieel Jaarplan 2016 en Jaarplan 2018 die u kunt downloaden:

Toelichting  beloningsysteem Buddy Netwerk:

Directeur/bestuurder is mw. de Bree. Zij ontvangt salaris volgens inschaling uit de CAO-GGZ.

Beloningsbeleid medewerkers: volgens CAO GGZ. Beloningsbeleid leden van onze Raad van Toezicht: op declaratiebasis worden reiskosten voor dienstreizen per OV vergoed. Bestuursleden zijn op dit moment: Marie-Louise van Mourik, Roos van Dijk, Kees Slingerland, Jan Meenderink en Jan-Willem Weck. Leden van de RvT zijn tevens bestuurleden van de Stichting Vrienden van Buddy Netwerk. Zij zetten hun kennis en ervaring in en doen dit geheel onbezoldigd.

 

RSIN /fiscaalnummer: 8015.94.704

Downloads

Jaarplan 2019
Jaarplan 2018

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.