Buddynetwerk

ANBI

Buddy Netwerk en Stichting Vrienden van Buddy Netwerk zijn in bezit van de ANBI- status. Daarmee kunt u onder fiscale condities een donatie aan ons overmaken. Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het geven en ontvangen van schenkingen en legaten. Meer weten over ANBI? Kijk op: www.anbi.nl. Wij zijn graag transparant. Wil je meer weten over onze algemene en financiële status? Lees ons financieel jaarverslag 2016 of jaarplan 2019.

Toelichting beloningsysteem Buddy Netwerk:
Directeur/bestuurder is Monique de Bree. Zij ontvangt salaris volgens inschaling uit de CAO-GGZ. Ook medewerkers van Buddy Netwerk zijn ingeschaald volgens de CAO-GGZ. Beloningsbeleid van de leden van onze Raad van Toezicht werkt op declaratiebasis, reiskosten voor dienstreizen per OV worden vergoed. Bestuursleden zijn op dit moment: Marie-Louise van Mourik, Roos van Dijk, Kees Slingerland, Jan Meenderink en Jan-Willem Weck. Leden van de RvT zijn tevens bestuurleden van de Stichting Vrienden van Buddy Netwerk. Zij zetten hun kennis en ervaring in en doen dit geheel onbezoldigd.

 

RSIN /fiscaalnummer: 8015.94.704

Downloads

Jaarplan 2019
Jaarplan 2018

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.