Buddynetwerk

Nalatenschap

Veel stichtingen en verenigingen zijn afhankelijk van donaties en giften. Is Buddy Netwerk een organisatie die u een warm hart toedraagt, dan kunt u in uw testament vastleggen, dat u een deel van uw nalatenschap schenkt aan onze organisatie.

Er zijn twee mogelijkheden. Door middel van een legaat kunt u goederen of contanten nalaten aan Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk. U kunt Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk ook (mede)erfgenaam maken van uw gehele bezit. Een notaris kan u alles over testamenten vertellen. Mocht u ons iets willen nalaten en u heeft hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met Wim van Polanen.

Nalatenschap

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.