Buddynetwerk

Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk

Buddy Netwerk en Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk zijn in bezit van de ANBI- status. Beiden zijn gevestigd aan de Burgemeester van Karnebeeklaan 6, 2585 BB Den Haag. Dankzij het in bezit hebben van die ANBI-status kun je onder fiscale condities een donatie aan ons overmaken. Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het geven en ontvangen van schenkingen en legaten. Meer weten over ANBI? Kijk op: www.anbi.nl. Omdat wij ter behoud van onze ANBI-status transparant willen zijn, kun je zowel onze jaarrekeningen als Statuten controleren, raadplegen en downloaden.

Samenstelling Bestuur Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk en het beloningsbeleid
Bestuursleden zijn op dit moment: Jan-Willem Weck (voorzitter), Koosje Ploegmakers, Kees Slingerland, Emete Solmaz en Mark Esseboom (penningmeester). De bestuursleden van de Stichting Vrienden van SBN zijn tevens lid van de Raad van Toezicht van Stichting Buddy Netwerk. Zij zetten hun kennis en ervaring in en doen dit geheel onbezoldigd.

Voor contact met de stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk kun je contact opnemen met het secretariaat van Buddy Netwerk via 070 3649500.

Doelstelling Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk:
Financiële middelen werven die nodig zijn om de activiteiten die Stichting Buddy Netwerk ontplooit te realiseren.

RSIN /fiscaalnummer: 8026.02.010

Lees de jaarrekeningen en de statuten:

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Statuten

 

Wil je iets voor een ander doen? Word Buddy! Buddy worden

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.