Buddynetwerk

Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk

Buddy Netwerk en de Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk zijn in bezit van de ANBI- status. Beiden zijn gevestigd aan de Karnebeeklaan 6, 2511 EG DEN HAAG. Dankzij het in bezit hebben van die ANBI-status kunt u onder fiscale condities een donatie aan ons overmaken. Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het geven en ontvangen van schenkingen en legaten. Meer weten over ANBI? Kijk op: www.anbi.nl. Omdat wij ter behoud van onze ANBI-status transparant willen zijn, kunt u onze Jaarrekening 2016 controleren en raadplegen. Daarnaast wordt u ook de mogelijkheid geboden om onze Statuten en Jaarplan 2018 te downloaden:

Samenstelling Bestuur Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk en het beloningsbeleid

Bestuursleden zijn op dit moment: Marie-Louise van Mourik, Roos van Dijk, Kees Slingerland, Jan Meenderink en Jan-Willem Weck (voorzitter). Leden van het Vrienden Bestuur zijn tevens bestuurleden van de Raad van Toezicht van Stichting Buddy Netwerk. Zij zetten hun kennis en ervaring in en doen dit geheel onbezoldigd.

Doelstelling Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk:
Financiële middelen werven die nodig zijn om, het mede mogelijk te maken om de, activiteiten die de Stichting Buddy Netwerk ontplooit te realiseren.

 

RSIN /fiscaalnummer: 8026.02.010

Downloads

Jaarrekening 2016
Statuten